cs en de

Překlady a tlumočení - zajímavosti

Články studentů na téma jazyk český - 2. díl

Novořeč aneb pravopis bez problému

Všichni s ním měli větší či menší potíže. První mohly přicházet, třeba jako u mě, s vyjmenovanými slovy ve třetí třídě. Věc pro mne tak trochu nepochopitelná, protože opravdu nevím, čím jsou tato slova tak výjimečná, že musí být vyjmenována jako výjimka (nebo vyjímka??). Pro mě jediné a nejjednodušší vysvětlení je asi jejich historický význam. A bohužel ještě existence v podstatě na pohled stejných slov, vskutku jen s jednou nedůležitou odlišností v zápisu a trochu důležitějším rozdílem ve významu. To vše je sice hezké, ale jako devítiletému klučinovi mi nezbývalo nic jiného, než se jmenovaná slova naučit jako básničku, kterou jsem si musel neustále předříkávat. Myslím, že toto studium, jestli se to tak dá nazvat, je vůbec jednou z prvních těžších zkoušek ve školním životě člověka, poté, co už ovládá základní poznatky z prvních tříd. Ale samozřejmě se mi postupem času, poté co se napsalo množství oblíbených doplňovaček a testíků, povedlo dostat befelemepeseveze slova, spolu s neslavně nevyjmenovanými, ale identickými rodinnými příslušníky téhož kmene, do krve. Jednoduché to ale určitě nebylo.

A proto bych chtěl vytvořit novou češtinu s novým pravopisem, novořeč. Vycházela by přirozeně z takzvané staré češtiny, která by zahrnovala výhodnou kombinaci dnešního spisovného a nespisovného jazyka. Všechny úpravy by charakterizovalo jedno slovo – ZJEDNODUŠENÍ. První by přišly na řadu ty všechny odlišnosti a výjimky. Byly by všechny bezpodmínečně odstraněny a jejich místo by zaujala zavedená norma, která se v dané oblasti starořeči vyskytuje nejčastěji. Tam, kde by vznikly nevyslovitelné tvary by následovalo nahrazení problematického slova synonymem. To mě přivádí k další možnosti odlehčení jazyka, tedy k zúžení slovní zásoby. Preferovala by se krátká slova, protože dlouhá zbytečně plýtvají místem nejen na papírech, ale dokonce i v elektronické podobě na datových úložištích. Dále, hlásky by se psaly tak jak se vyslovují, nikdo není nadšený z takzvané hláskové spodoby. Je to jen další zbytečný nepořádek v systému. Psaní velkých písmen by se buď omezilo jen na začátek věty, kde má význam hlavně jako rozlišení hranice mezi větami, která nebude obsahovat mezeru. A nebo budeme mít kapitalizovaná všechna slova, Zrušíme Mezery,SlovaSicePřečtemeTrochuHůře,AleUšetříSeJeštěVíce(12 znaků!). Už dnes tento vynález budoucnosti používají někteří pokrokoví lidé v krátkých mobilních zprávách. Zavedou se i nová pravidla pro užívání čárek, které budou oddělovat každou větu v souvětí nebo jen její část od jiné vždy a bez debat. Tím se sice zase částečně vyruší předešlá opatření…ale to je jen detail, jelikož za tu bezstarostnost to stojí a souvětí stejně časem díky zjednodušení vymizí. Zjednodušení…Ano, toto slovo bude hlavní heslo kampaně za ozdravení jazyka.

Na závěr bych chtěl podotknout, že jistá podobnost novořeči s řečí zmíněnou ve známé knize s letopočtem v názvu musí být čistě náhodná…

František Beránek, Gymnázium Písnická 760

SKANDÁL: Dnešní mládež se zbláznila !
EmO PísMo – trend nebo...?


„wSh3c1Nky w4S Muc1NkUjU *1n l444F*“

Že by zašifrovaný text, cizí jazyk, nebo jen náhodně sepsaná písmena a číslice? Ani jedno, ani druhé – takhle prosím píše dnešní mládež. Říkáte si, že to není možné? Že vaše dítě určitě takhle nepíše? Bohužel, pravděpodobně musím odpovědět ANO. Internet je toho plný. Všude se dozvíte, jak někdo někoho "láááfuje" nebo jak je někdo "ae n4ProStO úpha BoZhííí". Zkrátka samá důležitá poselství, která se bez znalosti EmO PísMa prostě nedozvíte. Nebudu snad ani rozebírat, jaké psychické problémy by vám to způsobilo.

Emo písmo k nám přišlo společně s Emo módou, která je upřímně řečeno otřesná. Zasáhla jak děti, tak i teenagery, kteří si místo toho, aby si užívali bezstarostného mládí, podřezávají žíly a sedí tiše v koutku s hlavou věčně sklopenou k zemi. Neřekla bych, že pro jejich vývoj je tohle nejlepší způsob trávení volného času, zvlášť tedy, když se jim hrátky s žiletkou vymknou z rukou. Emokids, jak si tito mládežníci říkají, zkrátka nevymluvíte, že jejich počínání je hloupé a způsob jejich mluveného a psaného projevu je nesrozumitelný, kazící tak krásný jazyk, kterým čeština bezpochyby je. Dokonce nechápou, co proti nim všichni, a zvlášť češtináři, mají, což přináší další vlnu sebelítosti a redukování počtu emařů.

Velká písmena tam, kam nepatří. Dvojité w místo jednoduchého v, místo háčků za písmeno vložit písmeno h...Tohle všechno je součástí emácké gramatiky. Popravdě řečeno s pravou češtinou to nemá ani za mák nic společného. Dokonce bych řekla, že je to přímo výsměch češtině. K čemu se tedy tak pracně vybudovával náš jazyk, k čemu se tak pracně učíme všechny gramatické poučky, když přijde banda emáků a díky jejich písmu se celý systém zboří? Když je tedy protizákonné a svým způsobem tvrdě trestané pálení naší národní vlajky, coby hanobení státu, proč není také tvrdě postihováno hanobení češtiny? Myslím, že jazyk vypovídá více o státu a lidech, kteří v něm žijí, než vlajka. A přesto, v zákonech nic takového není. Asi si nikdo neuvědomuje, že jestli se bude Emo rozmáhat v České republice takovou rychlostí jako doposud (oproti roku 2007 přibylo neuvěřitelných 59% emařů) může se stát, že čeština úplně zanikne. Všichni mladí budou psát EmO písMeM a aby jim rozuměli i dospělí lidé, budou se muset jejich řeči také naučit, což bude mít za následek to, že jim pak přijde zbytečné vyučovat a učit se těžkou češtinu a označí lehké písmo, bez žádných pevných pravidel, za moderní verzi češtiny. Vždyť pokrok je vidět všude, proč neobměnit i jazyk? Když už, tak pořádně.

A cizinci tuto verzi určitě také podpoří, přece se nebudou učit "nesmyslné" vidy, pády, slovesné rody a třídy. Pak se ale obávám, že čeština už nebude ten originální a zvláštní jazyk, který více než dost lidí okouzlil.

Mnohým lidem se může zdát, že emaři nikomu vlastně neubližují. Opak je ale bohužel pravdou. Na jednu stranu je pravda, že emaři ubližují převážně sami sobě a rodině, která přemýšlí, kde udělala chybu, co v jejich výchově podcenila a jestli za to všechno můžou oni. ALE vlastně díky nim vzniká i nová organizace a to antiEMO, která by se dala přirovnat k neblaze známé antiFě a věřte mi, nejsou to jen dobrosrdeční lidé, kteří se snaží ostatním "Emem postiženým" lidem vysvětlovat, jak je jejich počínání nevhodné.K tomu mají opravdu daleko. Tím vznikají i mnohdy krvavé rozpory, které zasahují do života normálních (cizích) lidí.

A tak se tedy ptám – je EmO písmo trend nebo...zhouba? Je to jen nevinná hra mládeže nebo nebezpečné hazardování? Přinese nám něco? Můj názor znáte a doufám, že lidí se stejným nebo aspoň trochu podobným názorem je víc. A taky upřímně doufám, že Emokids z toho vyrostou, stanou se z nich "normální" lidé a že nová generace už nebude. I když - nikdy nevíte, jestli si ti mladí nevymyslí zase něco jiného. Něco podivného a horšího než současné Emo. No, nechme se pŘ3kv4P1t...

Sandra Kubenová, Gymnázium Písnická – Praha 4

„Zčekuj tohle, lamo…“

Mám problémy s komunikací. Jako úvod to musí znít zvláštně, ale hned vysvětlím. Sama sebe považuji za celkem schopnou spisovného psaní. Odmala ráda čtu a proto jsem nikdy neměla s gramatikou větší potíže.

Můj problém s komunikací se netýká hovoru. Oblastí, ve které se přestávám cítit dobře, je internetové ICQ. Stejně jako spousta jiných lidí i já trávím na ICQ hodně času. Je to přece skvělé – s někým si online povídat; je to rychlé a k tomu zdarma. V dnešní době ho má skoro každý a věta – „dáš mi svoje ajsko?“ je častější než otázka, jaké je vaše telefonní číslo. Přiznávám, také jsem propadla kouzlu ICQ.

Tady tedy začínají moje „problémy“. Moje pedantsky protivná dušička při psaní zpráv se známými po „ajsku“ dost trpí. Už při první větě „Caaaau tag jag se wede?“ mám chuť mlátit hlavou o klávesnici. Když po ní následuje dovětek „btw jag bis v my situaci reagovala na tu lamu?“ mám pocit, že si zadělávám na žaludeční neurózu.

Přiznávám, tahle komunikace ovlivňuje i mě. V té rychlosti, kdy chcete někomu něco sdělit, používáte zkratky a třeba vynecháváte interpunkci. Ano, dělám to taky. Prostě to k tomu tak nějak patří. Jenže pravda je ta, že se to začíná odrážet i v normální komunikaci.

Dám příklad. Často navštěvuji server amatérských spisovatelů. Můžu si tam přečíst nádherné básně, které si s těmi profesionálními příliš nezadají. Ale taky se tam v poslední době množí výlevy (nedá se tomu říkat básně), které jsou bez háčků a čárek (to už vážně spěchají tak, že nezvládnou dát do svého díla ani to?!) a bez jakékoli aspoň částečné správnosti gramatiky. Třeba slovo, které mě dokáže rozčílit vždycky a spolehlivě, je „vyjímečně“. Nejhorší na tom je, že tohle je příklad slova, které už mnozí ani nevědí, jak se píše správně. Nedávno jsem ho takto napsané objevila i na letáku jedné značky oblečení… Píšete ještě „jsem se…“? Pak už nejste in, dneska to přece všichni zkracují na „sem se…“

Také v hovoru se začínají objevovat některé věci převzaté ze zkratek na ICQ. Mezi to patří má oblíbená fráze „zčekuj to“. Zezačátku jsem nadskakovala. Pak jsem si zvykla. A teď? Používám to taky.

Tím neříkám, že by všichni měli psát své zprávy tak, jako by to bylo na maturitní zkoušku. Ale nenechte se aspoň ovlivňovat v normálním životě touhle zdegenerovanou češtinou. Představa, jak jednou moje dcera začíná svou slohovou práci slovy „tag ja vam teda napisu o nejnovejsim vyzkumu…“, je pro mě nejhorší noční můrou.

Btw, právě jdu zčekovat, co dávají v TV…

Marcela Šandová, Gymnázium Písnická – Praha 4

Archiv starších článků...

Rádi vás přesvědčíme, že kvalitní překlady jsou pro nás standardem. Těšíme se na dlouhodobou spolupráci s vaší firmou. Garantujeme vám, že s překlady již nebudete mít problémy a budete se moci soustředit na svůj vlastní byznys.

Medailonek

 • Naše firma nabízí překlady a tlumočení ve špičkové kvalitě za rozumné ceny. Stálým zákazníkům navíc poskytujeme slevy na překlady i tlumočení, a to věrnostní, obratové a objemové.
 • Překlady standardně vyhotovujeme do 2 pracovních dnů, zvládáme však i kratší dodací lhůty, například dodání tentýž den či přes noc. Vždy se snažíme maximálně vyhovět požadavkům klientů, kteří vědí, kdy překlady potřebují.

Kontakt

 • V Jámě 1, 110 00 Praha 1
  I. schodiště, 1. patro
  u Aspen Business Centre s.r.o.

  Na Marsu 1073
  252 28 Černošice
 • Po-Pá 9:00 -17:00
 • Tel: +420 602 274 362 (CZ), +420 731 112 832 (EN)
 • info@prelozit.cz

Sociální sítě

Jsme i na sociálních sítích.

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek.

Copyright (c) 2018 Translation Factory s.r.o. All rights reserved.

Enjoyed with Digimadi.cz