cs en de

GDPR

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů – GDPR

 • Účelem zpracování osobních údajů je vyřizování objednávek a zasílání obchodních sdělení ve smyslu informování stávajících klientů o změnách obchodní spolupráce.
 • Poskytovatel zpracovává osobní údaje, které objednatel poskytne v rámci své objednávky. Osobní údaje se mohou vztahovat přímo k objednateli, nebo ke třetím osobám. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa. U právnických osob název a sídlo společnosti, jméno a příjmení kontaktní osoby, telefonní číslo, e-mailová adresa, IČ a DIČ.
 • Osobní údaje objednatele jsou uloženy a zpracovávány po dobu vyřizování jednotlivé objednávky, nebo po dobu obchodní spolupráce, a po dobu vyžadovanou právními (zejména daňovými) předpisy.
 • Osobní údaje nejsou a nebudou zpřístupňovány ani poskytovány dalším stranám.
 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, neposkytnutí nezbytných údajů však může být překážkou v objednání služeb poskytovatele.
 • Osobou odpovědnou za ochranu osobních údajů je Jaroslav Podzemský, podzemsky@prelozit.cz.
 • Objednatel má právo požádat poskytovatele prostřednictvím odpovědné osoby o výmaz nebo úpravu zpracovávaných osobních údajů.

 

Ochrana osobních údajů obsažených v překládaných dokumentech a důvěrnost

 • Překladatelé a tlumočníci jsou vázáni mlčenlivostí a k dodržování povinností při zpracování osobních údajů, které vyplývají z příslušných právních předpisů. Tento závazek trvá i po skončení jejich pracovního nebo jiného poměru k poskytovateli.
 • Soudní tlumočníci vyhotovující ověřené překlady a poskytující ověřené tlumočnické služby jsou vázáni přísahou a vykonávají svou činnost v souvislosti s příslušnými právními předpisy.

 

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů – GDPR nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018.

The translation and interpreting company Translation Factory s.r.o. was established on 1st July 2003. It was incorporated into the Commercial Register on 17th September 2003. The company’s owner have been operating on the local translation market for a longer period of time now. In the past Jaroslav Podzemský was manager of translation agencies Finist and Překladatelé.

Translation Factory s.r.o. provides translations and interpreting of various fields to a broad circle of customers. Among our clients are a number of important law offices, large international companies, professional organisations, state institutions, telecommunication companies, graphic studios, real etates agencies and so on. – see the Reference section.

Contact

 • Translation Factory s.r.o.
  Aspen Business Centre - Reception
  V Jámě 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic
  Dům U Nováků
  1st staircase, 1st floor
 • Mo-Fri 9:00-17:00
 • Tel: +420 731 112 832 (EN), +420 602 274 362 (CZ)
 • info@prelozit.cz

Social sites

We are on social sites.

Copyright (c) 2018 Translation Factory s.r.o. All rights reserved.

Enjoyed with Digimadi.cz