cs en de

Pokyny pro externí překladatele en

1. Přijmu jen takový překlad, který dokonale zvládnu a který odpovídá mé odborné a jazykové kvalifikaci.

2. Objednávku překladu potvrdím e-mailem na info@prelozit.cz, čímž se zavazuji vyhotovit překlad ve sjednaném termínu a za sjednanou cenu. Beru na vědomí, že prodlení může mít za následek snížení odměny za překlad.

3. Pokud si nejsem jistý nějakým termínem v překladu, kontaktuji Translation Factory s.r.o., aby mi pomohli, popř. zprostředkovali kontakt s klientem.

4. Nikdy nebudu kontaktovat klienty Translation Factory s.r.o. bez svolení agentury.

5. Pokud budu vyhotovovat překlad v programu MS Word, provedu kontrolu pravopisu, zkontroluji, zda nejsou v překladu dvě mezery mezi slovy (např. funkcí Úpravy-Nahradit, kde zadám dvě mezery nahradit jednou mezerou), zaškrtnu volbu "zobrazení při tisku" a 100% zobrazení.

6. Nikdy nebudu měnit název souboru, abych usnadnil jeho vyhledávání.

7. Nikdy nebudu dodatečně měnit cenu za překlad, na níž jsem se s agenturou domluvil.

8. Při předání překladu uvedu podrobnou kalkulaci, tj. počet normostran, sazbu za normostranu a celkovou částku, kterou budu fakturovat.

9. Při počítání normostran budu používat tento systém: počet znaků (bez mezer) / 1500. Počet znaků bez mezer zjistím v programu MS Word, funkce Nástroje-Počet slov.

10. Fakturu zašlu na tuto adresu: Translation Factory s.r.o., V Jámě 1, 110 00 Praha 1, IČ: 270 83 411, DIČ: CZ 270 83 411. Na faktuře uvedu číslo zakázky, počet normostran, cenu za normostranu, celkovou cenu za překlad a celkovou fakturovanou částku. Faktury budou mít 30denní splatnost.

11. V případě, že klient bude do 30 dnů od předání překladu reklamovat kvalitu překladu, počkám s fakturací zakázky na vyřízení reklamačního řízení. Jsem srozuměn s tím, že v případě oprávněné reklamace ze strany klienta, je Translation Factory s.r.o. oprávněna snížit mnou fakturovanou částku dle výsledků reklamačního řízení.

12. Nikdy nezneužiji a nepředám třetí straně informace a data o společnosti Translation Factory a.s. nebo o jejích klientech, se kterými při své práci přijdu do styku.

The translation and interpreting company Translation Factory s.r.o. was established on 1st July 2003. It was incorporated into the Commercial Register on 17th September 2003. The company’s owner have been operating on the local translation market for a longer period of time now. In the past Jaroslav Podzemský was manager of translation agencies Finist and Překladatelé.

Translation Factory s.r.o. provides translations and interpreting of various fields to a broad circle of customers. Among our clients are a number of important law offices, large international companies, professional organisations, state institutions, telecommunication companies, graphic studios, real etates agencies and so on. – see the Reference section.

Contact

 • Translation Factory s.r.o.
  Aspen Business Centre - Reception
  V Jámě 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic
  Dům U Nováků
  1st staircase, 1st floor
 • Mo-Fri 9:00-17:00
 • Tel: +420 731 112 832 (EN), +420 602 274 362 (CZ)
 • info@prelozit.cz

Social sites

We are on social sites.

Copyright (c) 2018 Translation Factory s.r.o. All rights reserved.

Enjoyed with Digimadi.cz